HomeAbout Us

About Us

Blueye är ett team av teknikentusiaster med en stark bakgrund inom Flutter och FlutterFlow. Vi startade 2017 med en vision om digital innovation och har sedan dess engagerat oss i att leverera skräddarsydda lösningar.

Let's shape the future, together

Partner with Blueye and harness the power of innovation, expertise, and global reach. Let’s embark on a journey of growth and unparalleled success.

Subscribe to our newsletter